Đặc Điểm Tâm Lý Du Khách - Những Đặc Điểm Tâm Lý Của Khách Du Lịch Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘIPHAN THỊ DUNG

TAM IV DU KHÁCH

(Giáo trình dành riêng cho sinh viên đh và cao đẳng
Ngành Du lịch)NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

LỜI NÓI ĐÀU

Tâm ỉỷ du khách là mội thành phần cùa Tám lý học du lịch.Đây là một môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo
Cử nhân ngành Du lịch.Mục đích cùa giáo trình nhằm mục đích cung cắp những kiến thức cơbàn về điểm sáng tâm lý cùa khách phượt nói tầm thường và đặc điểmtâm ỉý của các nhỏm du khách được xem là nguồn khách quantrọng của thị phần du ỉịch Việt Nam.Cấu trúc của giáo trình gồm hai phần.

Bạn đang xem: Tâm lý du khách

Phần ĩ. Những vụ việc chung, tất cả bơ chương:Chương ỉ: tư tưởng học với việc nghiên cứu và phân tích tâm lý khách hàng du lịch
Chương 2: Đặc điểm tâm lý cùa khách hàng đu ỈỊch
Chương 3: những yếu tố tác động đển iãm lý khách hàng du lịch
Phần lỉ. Đặc điểm làng mạc hội - trung ương lỷ của một vài nhómikhách du lịch, tất cả hai chương:

Chương 4: Đặc điểm tâm lý khách đu lịch là người chầu ÁChương 5: Độc điểm trọng tâm ỉý khách du ngoạn mộỉ số nướcichãu Ấu, châu úc với Bẳc Mỹ

Chủng tôi xin chán thành càm ơn PGS. TS. Trần Đức Ngôn,i
Cổ TS. Đinh Trung Kiên, PGS. TS. Phan Trọng Ngọ, PGS. TS.Trần Nhạn, PGS. TS trần Đức Thanh. Th
S. Dương Vãn Sáu,TS- Nguyễn Quế Anh, Th
S. Đinh Thị Phương Anh,

PHẰNI

NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯNG

CHƯƠNG I

Tâm lý học tập vói vấn đề nghỉên cứu

tâm lý khách du lịch

L l. Đối tưựng và trọng trách ngbiên cứu

/. 1. L Đối tượng nghiên cứu Xác định đối tượng nghiên cứu vớt là công việc đầu tiên củabất kỳ một môn công nghệ nào; Nó là cơ sờ để giới hạn phạm vinghiên cứu vớt và xác minh sự tồn tại hòa bình của kỹ thuật đó.Tâm lý học đu định kỳ gồm tía phần: tư tưởng du khách, tâm lý cộngđồng dân cư - noi khai thác tài nguyên du lịch và đặc điểm tâmlý bạn làm công tác làm việc đu lỊch. Trong các số ấy tâm lý khác nước ngoài lả mộtbộ phận đặc trưng cùa nó.

Môn học tâm lý khác nước ngoài giứi hạn Irong câu hỏi nghiêncứu các hiện tượng tâm lý có liên quan đến vận động dulịch, bao hàm nhừng đặc điểm chung trong tư tưởng của kháchdu định kỳ và điểm sáng tâm lý riêng biệt của một số trong những nhóm du kháchtheo quốc gia.

I. Trọng trách nghiên cứuCân cứ vào đối tượng người sử dụng đã xác định, chổ chính giữa lý du khách cónhững trọng trách cơ bàn sau:

Nghiên cứu cơ sở hình thành tâm lý cùa khách đu lịch.Nghiên cứu những hiện tượng tâm lý chung của khách duỉịch: Nhu cầu, sờ tíiích, trung khu trạng, cồn cơ, tình cảm...Nghiên cứu điểm sáng xà hội - tư tưởng của các nhóm dukhách trực thuộc các giang sơn khác nhau: Tính biện pháp dân tộc, đặcđiểm giao tiếp, nhu yếu sở ham mê và phần lớn điều kị kỵ củahọ...1. Ý nghĩa cùa việc nghiên cửu trung tâm ỉý khácb du lịchỈ.2J. Tâm lý khách đu lịch vổ các cơ chế du lịchKhách du lịch bao hàm nhiều đối tượng người tiêu dùng thuộc các thànhphần, lứa tuổi, nghề nghiệp và công việc và non sông khác nhau. Do đó, nhucầu, sở thích, tính bí quyết và thói quen chi tiêu và sử dụng của họ rất là đadạng. Chúng luôn luôn biến đổi, cải cách và phát triển theo ko gian, thời gian,cùng với sụ chuyển đổi của điều kiện sổng.Các nghiên cửu về tư tưởng khách phượt là cơ sở để ngành
Du kế hoạch xây dựng cơ chế sàn phẩm, chế độ giá, chínhsách quảng cáo, chinh sách kinh doanh và chế độ đối với địaphương nơi khai quật tài nguyên du lịch.L2. Tâm lý khách phượt và tẻ chức các dịch vạ du lịchHoạt cồn du lịch bao gồm nhiều dịch vụ: thương mại & dịch vụ vậnchuyển, địch vụ lưu ữú và ăn uống, dịch vụ giải trí..ất lượngcủa bọn chúng không chì nhờ vào vào unique sản phẩm du lịchmà còn phụ thuộc vào vào điểm lưu ý tâm lý của khách du lịch, trình

nghiên cứu khác biệt trong xã hội, câm lý học tập đă được pháttriển nhiều chuyên ngành khác nhau như: tâm lý học xóm hội,tâm lý học cá nhân, tâm lý học quân sự, tâm lý học thể dục thể thao thểthao, tâm lý học sư phạm, tâm lý học khiếp tế... Trong các số đó sự pháttriền của tâm lý học kinh tế tài chính nửa đẩu thé kỷ 20 đã trở thành tiềnđề đến sự cải cách và phát triển của tâm lý học du lịch. Vào khoảng thời gian 19, Gabriel Tarde (1843-1904) đã cho xuất bảnhai tập giáo trình "Tâm lý học tởm tế". Đây được xem như là tácphẩm đầu tiên về tư tưởng học ghê tế."Năm 1910, môn khoa học thị trường ra đời. Môn học nàyquan chổ chính giữa nghiên cứu toàn vẹn động cơ với hành vi sắm sửa củangười tiêu đùng. Sau chiến tranh Ihé giới iần máy nhất, cạnhtranh thị trưcmg giữa những nước phuơng Tây diễn ra gay gát. Nềnkinh tế của không ít nước tư bàn bị lâm vào hoàn cảnh tình trạng bự hoàngthừa, thành phầm ứ đọng; việc kích thích tiêu dùng trở thành mộtbiện pháp đặc biệt dể qua cơn khùng hoảng. Thực tế đó đặi ramột yêu cầu cần yếu cho tâm lý học là phải phân tích đặcđiểm tâm lý người tiêu dùng.Năm 1972, phòng xem sét về tâm lý học kỉnh tế đang đượcthành lập trong trưòíng đại học René Descartes à Paris. Phòngthí nghiệm này ưở thành cơ quan phân tích của các Iihà giáovà những nhà nghiên cứu nhằm tác động sự vạc tìiển tư tưởng họckinh tế. Hai năm sau, năm 1974, Pierre-Louis Reynaud (1908-1981)-giáo sư ừường đại học Louis Pasteur (Pháp) đã xuất bảncuốn "Giản yếu đuối về tâm lý học gớm tế".

Paul Albau (1997), _Tâm ỉý học gớm té_ Nxb KHXH- Tr33.

Năm 1981. Van Raaìj đến công té những nghiên cứu về sựchi phối của nguyên tố tàm lý như: Tính sáng sủa hay tuyệt vọng đốivới yếu ớt tổ ghê tế. ông đến ràng những chuyển đổi tâm lý đan xengiữa những đổi khác kinh tế. Theo ông một chuyến hành trình du lịchphụ thuộc cả vào kỹ năng kinh tế của người sử dụng và sự quyếttâm thực hiện chuyến du ngoạn cùa họ. Nói một bí quyết khác, lúc việcmua sản phẩm phượt không bị ràng buộc bởi kĩ năng kinh tế,vấn đề còn lại sẽ trở thành tâm lý xà hội.Theo thống kê lại của Van Raaij. Cuối ữié kỷ 20 còn tồn tại rấtxứiiều tác già gồm công trinh viết về tâm lý kinh ngã nhu: Antonides(1991), Lewis (1986), Mac
Pađyen (1986), Warneryd (1988)... ’Điều đáng để ý là đã tất cả sự quan tiền tâm nghiên cứu và phân tích lĩnh vựcnày ờ châu Á. Nhà cửa "Tâm lý học tập tiêu dùng" vì chưng Mã Nghĩa
Hiệp chủ biên vào khoảng thời gian 1991 ờ Bấc Kinh là 1 frong nhữngnghiên cứu new mẽ về lĩnh vực này. Vào cuốư sách này, tác giảđâ khẳng định đối tượng, nội dung, cách thức nghiên cứu của tâmlý học tiêu dùng; Phân tích các nhu cầu. Hộp động cơ và hành động cùangười tiêu dùng. Mâ Nghĩa Hiệp đâ đối chiếu về mặt trình bày nhữngnguyên tắc, sách lược và phuơng pháp tiêu thụ dưới góc nhìn tâm lýhọc; nghiên cứu mối liên quan giữa quảng bá thương mại, giá bán cảhàng hỏa, kiểu mốt và tâm lý tiêu dùng...

Những công trình phân tích về trọng tâm lý tài chính nói ưên làcơ sở cho bài toán nghiên c
Oru tư tưởng khách du lịch với tư biện pháp làngười tiêu dùng du lịch.

’ John c. Crotts, W Van Raaij ( 1995)“ Economỉc Psychology of

Travcl và Tourism - The Haworth Press. Inc. New york - London -Norwood(Ausưíìlia). Tr2.

Nărr 1997, thành phầm "Giao tiếp ưong ngành du ngoạn và nhàhàng, khích sạn " của người sáng tác Lym Van Der Wagen được xuất bảntại Úc. Cuốn sách đề cập đến các kỳ năng càn ửiiết nhằm giao tiếpcó hiệu cuả với đồng nghiệp với khách hàng; Chú ừọng mang lại tầmquan trọng của sự việc hiểu biết đặc điểm vãn hóa dân tộc của những nhómdu khách hàng mà tín đồ làm đu kế hoạch được tiếp xúc.Năm 1998, Helen Fitz Gerald chấm dứt tác phẩm "Giaothoa vãn hóa trong nghề đu lịch cùng nhà hàng, khách sạn".Cuốn sách có hai phần; Phần một giới thiệu một số tôn giáochính trên quả đât và một số trong những quan điểm triết học tập quan trọng.Phần hai diễn tả các nhóm văn hóa truyền thống chính của những nhómkhách đvợc xem là nguồn khả quan ưọng so với nước úc.Các nhón văn hóa truyền thống được đề cập đến gồm: Nhật Bàn, Thái Lan,Mĩ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mã Lai, Ắn Độ. Người sáng tác đãmiêu tả các giá trị văn hóa, ngôn ngữ, cừ chỉ trong giao tiếpcũng như thức nạp năng lượng và đồ uống của từng nhóm du khách theoquốc gia...Cùng năm 1998, G Pross cho xuất bạn dạng cuốn "Tâm lýhọc du lịch” trên úc. Phần đầu của cuổn sách viết về bộ động cơ dulịch, nhân bí quyết và đu lịch, phượt và môi trường, Phần hai viếtvề marke:ing và quàn lý nhân lực, ảnh hường của xã hội đối vớidu lịch.^Năm 2004, người hâm mộ còn được tiếp nhận tác phẩm "Tâm lýhọc chi tiêu và sử dụng trong ngành du lịch, bên hàng, khách hàng sạn với giảitrí " của những tác trả M. ưysai (ƯSA)và Grouch (ức).

^ Inteiĩict-http:/AVWW. Publishaustralia.com/cgi-biu

1,3. Một vài tảc phẩm về tư tưởng học du lịch ở Việt NanrCuối nạm kỷ XX, tâm lý học đu lịch ở nước ta cũng bắtđầu được thân thương nghiên cứu. Năm 1993, hội thảo quốc gia"Tâm lý học tập với quản lý sàn xuất kinh doanh" được tiến hành ở
Thành phố hồ nước Chí Minh. Tham dự hội thào cỏ các nhà trọng điểm Jýhọc việt nam và các cán bộ quản lý của những cơ sờ sản xmất,kinh doanh. Hội thảo chiến lược đà xác minh tầm đặc trưng của vnệcnghiên cứu cùng ứng dụng tư tưởng học trong thêm vào kinh doainhnói chung. Tuy không có công trình nào nghiên cứu và phân tích về chổ chính giữa lýhọc ưong gớm doanh du lịch nhưng trong hội ứiảo đã tất cả một sốnghiên cứu về tư tưởng người tiêu dùng, nhìn chung các côingữình nghiên cứu tâm lý khách phượt ở việt nam còn vượt it sovới tầm quan tiền ừọng của nó.Năm 1995, GS. Nguyễn Vãn Đính và Th
S. Nguyễn Văn
Mạnh đẵ mang đến xuất phiên bản "Giáo trình tâm lý và nghệ ứiuật giao tiếp,ứng xử ừong kinh doanh du lịch". Đây được xem như là công trìinhnghiên cứu trước tiên về tâm lý khách du lịch ở Việt Nam. Tác giảđã phân tích khái niệm ahu cầu du lịch, bộ động cơ du lịch, sở t
Mchvà trung tâm trạng của khách du lịch, đa số nét sệt ừưng vào tâm. Lýcùa khách hàng du lịch, vấn đề tiếp xúc ưong du lịch và nắm rõ nhữngyếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùng du lịch.Hai năm sau, GS. Nguyễn Văn Lê phát hành giáo trìình"Tâm lý học du lịch" (1997). Trong giáo ưình này, giáo sư đăphân tích các điểm sáng tâm lý lắp với phong tục tập quán, cácđặc điểm tầm lý gắn với tín ngưởng và tôn giáo, đề cập đến cácđặc điểm tâm lý người châu Á, tư tưởng người các nước nam Mỹ,tàm lý người châu Âu. Đặc biệt, giáo sư còn những thống kê một số

ngoài mang đến con fan đều phải trải qua "lăng kính công ty quan"của họ. Kết quả tác động của trái đất khách quan so với conngười và ngược lại không chi nhờ vào vào điểm lưu ý của đốitượng ảnh hưởng tác động mà còn phụ thuộc vào đặc điểm của tín đồ chịusự tác động, yếu tố hoàn cảnh và cách thức tác động.

*** hiệ tượng thống tuyệt nhất ý thức và hoạt động**Nguyên tắc này xác định mối tình dục qua lại giữa tâmlý, ý thức cùng hoạt động. Buổi giao lưu của người tạo đk đểhình ứiành phát triển tâm lý, ý thức; Đồng thòi, ý thức lại chínhlà nguyên tố điều hành buổi giao lưu của con người. Vận động du lịchtạo phải những xúc cảm, cảm xúc cùa du khách và ngược lại,chính những tuyệt hảo này lại frở ứiành động iục Ihúc đẩy hànhvi tiêu dùng và khám phá cùa họ.

*** Nguyên tắc cách tân và phát triển trong tư tưởng học**Tâm lý của bé người luôn vận động và chuyển đổi cùng vớisự di chuyển và cách tân và phát triển cùa hiện tại khách quan; cho nên phảinghiên cứu tư tưởng khách phượt trong sự đi lại của nó.

*** phân tích tâm lý trong côn trùng quan bệ giữa các hiệntượng chổ chính giữa lý, và giữa chúũg vóì những hiệa tượng làng hội khác.**Các hiện tượng tư tưởng không tổn tại một cách khác hoàn toàn màcó quan tiền hệ chặt chẽ với nhau, đưa hóa lẫn nhau. Giữa nhậnthức, tình cảm, tính bí quyết và các ứiuộc tính tư tưởng khác khôngnhững có ảnh hưởng chí phổi lẫn nhau mà còn chịu đựng sự đưa ra phốicủa các hiện tượng xã hội như: gớm tế, chủ yếu trị, văn hóa...

Quá trình nghiên cứu tâm lý khách du lịch không thể táchrời vấn đề nghiên cứu điểm lưu ý lịch sừ, vàn hóa, ghê tế, chủ yếu trịcủa xâ hội mà người ta là thành viên.

1.4. Phương pháp nghiên cứu*** phương thức quan sát**Phương pháp quan liền kề đuợc dùng khá thịnh hành trongnghiên cứu tâm lý khách du ỈỊch. Nét tiêu biểu vượt trội của phương phápnày là nghiên cứu và phân tích các hiện tượng tầm lý một bí quyết trực tiếp khichúng diễn ra trong các điều kiện tự nhiên và thoải mái của chuyển động dulịch. Fan quan sái căn cứ vào những biểu lộ trên đường nét mặt,cử chi, hành vi, phương pháp nói năng... Bộc ỉộ ra phía bên ngoài để nghiêncứu các đặc điểm tầm lý của khách thể. Thân hành vi được quansát một cách khách quan của con người và những cốt truyện tâm lý chủquan cùa họ bao gồm mối liên hệ nghiêm ngặt với nhau; nhờ vậy khi quansát hành động ta cỏ thể đi tới các kết luận hoàn toàn có cơ sờvề các quy trình tâm lý tương ứng.

Xem thêm: Top 20+ phim anime tâm lý - top 10 anime để suy ngẫm về cuộc đời

Ví dụ: Để phân tích nhu mong của khách du lịch, cẩn quansát xem khách hàng hỏi gì, tải gỉ, thái độ của mình khi chi tiêu và sử dụng sảnphẩm đu lịch...

Việc quan gần kề hành vi của du khách cần được thực hiện cóhệ ửìống ưong những điều kiện và thời điềm khác nhau để tìmra những đặc điểm cơ bạn dạng cùa họ.

Khi quan lại sát nên phải phối kết hợp những bộc lộ tâm lý quacử chi, nét mặt, ngôn ngừ, hành vi. Trường hợp chúng tất cả nliững biểuhiện không thống độc nhất thi phải áp dụng phưcmg pháp khác đểkiểm ừa các công dụng đã thu được.

*Phtfơng pháp thực nghiệmThực nghiệm là cách thức inà trong các số ấy nhà nghiên cứuchù động tạo nên tình huống gồm khả năng biểu lộ các hiện nay tượngtàm lý phải nghiên cửu.

đặc điểm chổ chính giữa lỷ trải qua những cầu vấn đáp của đối tượng được sàng lọc để nghiên cứu. ưu điềm phổ biến cùa phưong pháp điều tra là vào một khoảng thời hạn ngắn hoàn toàn có thể nghiên cứu con số khách thểlớn; Cỏ kỹ năng khai thác về các nội dung theo đều nhómcâu hòi trong phiếu điều tra. Một phiếu điều tra, thường bao hàm các phần sau: + Phần mở đầu: - thương hiệu vả địa bỏ ra của chù thể nghiên cứu.

Lời chào và giói thiệu mục tiêu nghiên cửu.Phần nội dung:Hướng dẫn phương pháp trả lời.Hệ thống các câu hỏi đóng và thắc mắc mở.Lời cảm ơn
Thông tin về đối tượng người sử dụng được nghiên cửu (tên, tuổi, nghềnghiệp, quốc tịch, giới tính, địa chì liên hệ...).Để tiến hành khảo sát viết, có tương đối nhiều cách khác nhau. Dướiđây là một số cách thức được sử dụng trong tư tưởng họckinh tế:Phương pháp loại gián tiếp xác lập "Qui chế xẵ hội" cùamột thành phầm (Carlsson, Thụy Điển)Phương pháp này ghép các nhóm khách không giống nhau với cácsàn phẩm tiêu hao lại cùng với nhau. Chẳng hạn, nhà nghiên cứu và phân tích cỏthề đề nghị những hướng dẫn viên trả lời về sự lựa chọn các !oạisán phẩm không giống nhau như khách sạn, loại hình nghệ thuật, thức

ãn cùng đồ uống của các nhóm đu khách khác biệt và )ý bởi họchọn các sản phẩm đó.

Đo sờ mê say cùa quý khách hàng bằng phương pháp cáctổng bất biến (F. Olander, Thụy Điển)

Nhà phân tích yêu mong du khách đánh giá các sản phẩm,loại hình du lịch hoặc địa danh mà người ta đã mang lại tham quan. Chúng ta có100 điểm để review sự hâm mộ cùa mình so với mỗi cặpđược ghép đôi với nhau. Chẳng hạn, trong số những cặp đógồm cỏ Hạ Long với Sa Pa, họ gồm thề ghi 60 điểm mang lại Hạ Longvà 40 điểm mang đến Sa Pa. Tưcmg tự, với nhị món phờ bò và bánhcuốn, họ hoàn toàn có thể ghi 70 điểm cho phờ bò và 30 điểm đến bánhcuốn. Qua đó rất có thể nhận thấy các sản phẩm du lỊch được ưathích tới mức độ nào.Một cách hòi khác: Nếu người tiêu dùng cỏ l
OOƯSD để đưa ra tiêubằng cách phân loại sổ tiền đó cho sản phẩm A và B, quý kháchsẽ chi từng nào cho thành phầm A và sản phẩm B?
Sử đụng cách thức này ta thu được không ít thông tin hơnvà có thể phân biệt được, sự khác biệt rẩt bé dại giữa những kíchthích.

Phưcmg pháp điền câu trả lời (F. Olauđer)Có thể phối hợp phương thức này với cách thức dùngnhiều sự lựa chọn. Tức là phối họp các câu hòi đóng cùng câuhỏi mở (xem lại phần tâm lý học đại cương).

Người ta sử dụng phương pháp thống kê dế phân tích cáctài liệu nhận được trong vượt trinh nghiên cửu. Những kểt luận bao gồm cơsở thổng kê chỉ rất có thể tiến hành được khi tất cả đủ số lượng cầnthiết và bảo vệ tính đồng hóa cùa các tài iiệu thu được.

Khách nội địa giờ là “cứu tinh” của ngành du ngoạn Việt. Việc tìm hiểu đặc điểm tâm lý thị phần khách Việt có ý nghĩa sâu sắc quan trọng đối với khách sạn, giúp chỉ dẫn những thành phầm dịch vụ tương ứng phù hợp để kích cầu, tạo lượt book phòng, tăng doanh thu. Gọi được điều này, blogtamly.com đã chiếm lĩnh nhiều ngày mày mò và tổng hợp chi tiết giúp bạn.


*
Việt Nam đã khuyến khích người việt đi du lịch Việt

Khách phượt nội địa là gì?

Có nhiều định nghĩa chấp thuận và phân phối chính thức về đối tượng người tiêu dùng khách du lịch nội địa.

Hiểu một cách đối kháng giản, khách du ngoạn nội địa là công dân của một nước đi tham quan, phượt đến các địa điểm du lịch trong phạm vi của chính nước đó. Tại Việt Nam, nhu cầu đi du lịch của khách trong nước khá lớn, chủ yếu triệu tập đông trên những điểm đến chọn lựa nổi giờ như Sa
Pa, Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Yên, Đà Lạt, TP.HCM, Phú Quốc…

Tâm lý khách du lịch là gì?

Có thể phát âm đây chính là những cảm xúc và suy nghĩ riêng của mỗi người; họ cũng trở thành có lối sống, tính cách, thời hạn biểu không giống nhau, từ đó, sinh ra nên sở thích và nhu cầu cần được ship hàng riêng. Mỗi đối tượng người dùng khách không giống nhau sẽ tất cả những đặc điểm tâm lý khác nhau. Việc làm rõ tâm lý của từng du khách (theo vùng miền, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo…) giúp khách sạn - cơ sở hỗ trợ dịch vụ sử dụng làm cơ sở thi công không gian, bày trí nội thất, setup đồ sử dụng phù hợp; đồng thời, cân nhắc tư vấn để lấy ra những gợi ý sản phẩm dịch vụ cân xứng nhằm chốt giảm giá nhanh và kết quả hơn; ko kể ra, cũng giúp gửi ra giải pháp quản bá mê thích hợp, hỗ trợ dịch vụ hóa học lượng, tạo thành thiện cảm và tăng mức độ hài lòng lên đến mức tối đa, tăng khả năng đối đầu trên thị trường.

Đặc điểm tư tưởng khách du lịch Việt Nam

Người châu Á nói chung phần nhiều đều sống trọng tình nghĩa, say đắm sự thoải mái trong một không khí sạch sẽ, kín đáo đáo. ở bên cạnh đó, họ cũng thiên về xu hướng đi phượt cùng người thân, hội nhóm, muốn tiết kiệm túi tiền nhưng hưởng những lợi ích.

*

Tâm lý khách du lịch và những điều cần biết

Ngoài ra, xét riêng thị phần khách Việt, mỗi đối tượng khách theo vùng miền, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo… sẽ sở hữu những điểm sáng tâm lý, cảm xúc, sở trường và nhu yếu được ship hàng riêng. Cố gắng thể:

+ tư tưởng khách du ngoạn Việt theo vùng miền

+) khách miền Bắc:

- chú ý nhiều đến hình thức, không khí khách sạn; gần như thứ rất cần phải chỉnh chu, lề lối, vì vậy mà khi chọn dịch vụ thương mại họ cũng lưu ý đến tính duy mĩ cao;

- Ăn nói vơi nhàng, ăn mặc kín đáo đáo, chỉnh tề, lưu ý đến sâu xa, thường biểu hiện mình qua lời nói; tuynhiên, khi gặp vấn đề gì ko hài lòng, họ hay không nói thẳng nhưng mà tỏ thái độ tức giận cùng lời lẽ nghe thì lịch lãm nhưng rất nặng nề chịu;

- hay đi du ngoạn vào cơ hội hè với các thời điểm dịp lễ lớn, dịp nghỉ lâu năm ngày như đầu năm Dương, đầu năm Âm, lễ 30/4, 1/5, 2/9…;

- dùng chuyến phượt để gắn kết tình cảm, họ bao gồm thiên phía đi với những người thân nhiều hơn các vùng, miền không giống với 60% đi cùng gia đình - 30% đi cùng các bạn bè;

- tất cả thói quen tự tổ chức triển khai tour riêng biệt thay do đi thông qua công ty du lịch;

- thích hợp chọn nhiều loại hình du ngoạn nghỉ chăm sóc hơn thay bởi tham quan;

- quan trọng đặc biệt hình thức, bao gồm không gian, nội thất, trang bị dụng và cả unique phục vụ - thường yên cầu sự cẩn thận và bỏ ra tiết, trọn vẹn và chỉn chu. Bởi thế, khách sạn rất cần được chăm chút cẩn thận, cung cấp dịch vụ unique cao, nội thất sang trọng, không bẩn sẽ, thu xếp ngăn nắp;

- may mắn tài lộc sòng phẳng nên những khoản giá thành cần đề xuất cụ thể, rõ ràng;

- đầy đủ đều nạp năng lượng mặn, món ăn uống được nấu cầu kỳ, đúng các gia vị và khẩu vị đặc trưng…


*
Phần bự khách Việt thích đi du ngoạn với tín đồ thân, chúng ta bè

+) khách miền Nam:

-Tính tình năng động, thoải mái, cởi mở, hào phóng với quảng giao hơn khách miền bắc và miền Trung;

- dễ dàng kết thân, hòa nhập cộng đồng hơn; ko sĩ diện, ko trọng hình thức, say mê sự tối giản;

- Khá dễ dàng tính, bao dung, dễ bỏ qua những không đúng lầm không thực sự nghiêm trọng hay hầu hết sự ráng ngoài ao ước muốn, bất đắc dĩ;

- muốn tự tổ chức cho chuyến đi, nhất là lúc đi phượt với bạn bè;

- ưa thích sự hiện nay đại, mới mẻ; thích vui chơi giải trí giải trí và tận thưởng dịch vụ;

- giá bán là yếu tố quan trọng đặc biệt nhất khi chắt lọc dịch vụ, tiếp đến là địa điểm, lời khuyên răn từ bạn quen, thông tin trên Internet…

- hay thích ăn ngọt, món ăn đủ màu sắc…

+) khách miền Trung:

Nằm trọng tâm 2 đầu quốc gia nên tâm lý khách miền Trung chính vì như vậy mà tất cả sự giao thoa, ảnh hưởng từ hai vùng miền. Các tỉnh, thành càng tiếp giáp, nút độ ảnh hưởng càng những và rõ nét. Quan sát chung, chúng ta cũng:

- tính cách hào phóng, trực tiếp thắng, bộc trực, rét nảy mà lại rất mau nguội lạnh. Khi bao gồm điều gì không ăn nhập họ thường xuyên nói ngay, nói thẳng, dù lời nói đôi khirất khó khăn nghe dẫu vậy lại dễ bỏ qua và nguôi giận, không nhắc lại;

- giỏi tính toán, luân chuyển xở, bỏ ra li đề xuất ít đi du lịch hơn, khi đi thì sàng lọc kỹ để chuyến du ngoạn thật ý nghĩa nhưng tiết kiệm, ưu tiên giá rẻ, các ưu đãi, unique tốt;

- thường xuyên đi phượt chủ yếu đuối vào thời điểm hè và các dịp lễ đặc trưng được nghỉ nhiều năm ngày vào năm, tuy nhiên, đang ít khi đi với người thân trong gia đình hơn so với khách miền Bắc;

- cũng đều có thói thân quen tự tổ chức triển khai tour đi riêng rẽ thay vì chưng mua tour gồm sẵn; vì thế thường tự tải tour, đặt phòng, đặt thương mại & dịch vụ online;

- Thích ăn cay nhiều hơn thế nữa 2 miền còn lại…

+ tâm lý khách du lịch Việt theo độ tuổi

+) con trẻ em, thiếu niên:

- Hiếu động, nghịch ngợm, mê tìm hiểu cái bắt đầu lạ

- mê say chơi, dễ dàng mất kiểm soát, không nghe lời

- Nên cung ứng các đồ dùng đảm bảo an toàn tuyệt đối

- Tạo những chương trình ưu đãi đặc trưng vào thời điểm dịp lễ thiếu nhi, nghỉ hè… giành riêng cho trẻ nhỏ tuổi hoặc combo gia đình;

- Khéo léo chăm lo và giao hàng để không gây thiệt hại bên cạnh đó không làm phật ý phụ huynh đi cùng;

- Để mắt cho chúng để ngăn cản tối đa mọi sự cố xung quanh ý muốn.

+) khách hàng thành niên:

- Ưa ham mê sự new mẻ, độc đáo, bắt kịp xu thế (KPOP, HIPHOP, bảo vệ môi trường…)

- tâm lý phấn khích, tò mò, ngưỡng mộ những hoạt động nhanh nhẹn, kích thích

- Chuộng mô hình homestay, village những phong cách

- Mê check-in, đam mê trải nghiệm, ưa thăm khám phá

- thoải mái và dễ chịu trong giao tiếp, dễ kết giao, dễ có tác dụng hài lòng.


*
Giới trẻ bây giờ rất đam mê chụp ảnh check-in lúc đi du lịch

+) khách trung niên:

- Thiết thực

- chịu chi

- có thể đi du lịch bất cứ lúc nào bọn họ muốn

- rất có thể dẫn theo gia đình, bằng hữu nếu muốn

- đề nghị giải lan áp lực quá trình vô cùng lớn

+) khách cao tuổi:

- Thích không gian yên tĩnh, đương đại nhưng đơn giản; ngày tiết trời ôn hòa; lối sống chậm chạp (chẳng hạn: phố cổ, làng quê, biển, miếu chiềng…)

- Chuyện trò bé dại nhẹ, giao tiếp ôn hòa, kế hoạch sự

- không khí dễ di chuyển, ngại đi xa

- Chuộng nghỉ dưỡng hơn là tham quan, giải trí

- chủ yếu về giá trị thực tế, đề cao tính tiện dụng, thái độ giao hàng hơn là hình thức

- mong được hỗ trợ tư vấn kỹ, ưu tiên cân xứng với sức khỏe, sở thích, kỹ năng tài chính

- Chú trọng unique phục vụ, chất lượng ăn uống

- Đảm bảo an toàn và thuận tiện trong dịch rời và nghỉ ngơi ngơi

- thứ tủ dung dịch y tế, tài năng sơ cấp cho cứu cho các trường thích hợp thường gặp

+ tâm lý khách du ngoạn Việt theo giới tính

+) khách nữ:

- nhạy cảm, tinh tế, tế nhị

- Tính toán, đưa ra li

- Thích mua sắm nhưng giám sát và đo lường kỹ lưỡng

- quan tâm nhiều tới chi tiết, hay reviews cảm quan, trọng hình thức

+) khách nam:

- Hào phóng, cởi mở

- Thực tế, trọng chất lượng

- chịu đựng chi, dễ dẫn đến thuyết phục bởi vì cái đẹp


*
Mỗi đối tượng người dùng khách sẽ có nhu cầu và mong ước được ship hàng ở nấc độ không giống nhau

+ tâm lý khách phượt Việt theo nghề nghiệp

Mức thu nhập, sệt thù quá trình của từng ngành nghề sẽ tác động đến nhu yếu của du khách.

Nghề nghiệp đem về mức thu nhập cá nhân cao giúp khác nước ngoài thuộc nhóm nghề đó gồm điều kiện xuất sắc hơn lúc đi du lịch, tự đó có nhiều sự sàng lọc hơn, túi tiền cũng hào phóng hơn, thậm chí có thể sử dụng dịch vụ cao cấp hơn… vì vậy nên yên cầu và yêu thương cầu nhiều khi cũng cao hơn nữa về unique dịch vụ, chống ở, món ăn, thể hiện thái độ phục vụ…

Ngược lại, nghề nghiệp mang lại mức thu nhập trung bình đến trung bình sẽ chuộng những dịch vụ dân gian hơn, quan lại tâm không ít tới chương trình ưu đãi, đề xuất dịch vụ unique nhưng chi tiêu phải chăng. Đối tượng khách này thường đo lường kỹ lưỡng trước khi giá thành sao đến được lợi tuyệt nhất với chi tiêu thấp nhất.

Một số nhắc nhở chi tiết:

- Khách du ngoạn là công ty kinh doanh, dân văn phòng sẽ thích thú các chuyển động giao lưu khu vực đông người, thích giao tiếp và thành thân – mê say sự rõ ràng, nhanh gọn, tiện nghi – ưa phô trương, tin vào sự may rủi ro (lưu ý vào xếp số phòng), ưu tiên sử dụng thương mại & dịch vụ sang trọng, cao cấp nếu các khoản thu nhập cao; kế bên ra, cần lưu ý trang bị bàn làm việc cùng các vật dụng rất cần thiết khác.

- Khách du ngoạn là dân trí thức, có tác dụng các các bước liên quan cho nghiên cứu, khoa học thích được tôn trọng, cư xử ôn hòa, ứng xử lịch thiệp, có văn hóa – ưu tiên sự nhanh gọn lẹ nhưng hóa học lượng, không nên cầu kỳ nhưng gọn gàng – hoàn hảo và tuyệt vời nhất đúng giờ

- Khách phượt là nghệ sĩ mến mộ sự cất cánh bổng, lãng mạn, muốn tận hưởng – thường ham mê ở đông đảo khu resort, hotel sang trọng, nội thất đẹp, nhiều tính nghệ thuật cùng với quality phục vụ tinh tế và kỹ lưỡng; đảm bảo bình an thông tin

- Khách du ngoạn là công nhân, lao cồn phổ thông thường đơn giản, chân thành, dễ dàng hòa đồng – ưng ý sự nhanh chóng và giá chỉ rẻ

+ tư tưởng khách phượt Việt theo tín ngưỡng tôn giáo

- Khách theo đạo phật giàu lòng nhân ái, ưa thích sự vơi nhàng, lặng tĩnh và đơn giản – giao hàng thực phẩm chay, ứng xử kế hoạch thiệp, tất cả chừng mực, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự

- Khách theo đạo Thiên Chúađặc biệt tôn thờ tôn giáo của mình và hoàn hảo tránh phần lớn điều kiêng kị - trọng sự chân thật, tử tế, trung thực và giỏi bụng


*
Thái độ giao hàng có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong ngành dịch vụ, chế tác thiện cảm với khách hàng

Ngoài ra, chú ý chung, đa phần khách du lịch hiện thời đều chuộng các sản phẩm gần gũi với môi trường; quan trọng đặc biệt quan tâm vụ việc an toàn, an toàn và mức độ khỏe. Do thế, những khách sạn xuất xắc cơ sở lưu trú cần để ý để bảo vệ cung cấp cho dịch vụ phù hợp và có chất lượng phục vụ tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *