Bài Viết Mới

4 khí chất quyết Định cho tính các loại khí chất trong tâm lý học

Trong tâm lý h ọc, khí chấất và các lo ại khí chấất luôn là thu ộc tính ph ức h ợp c ủa cá nhân bi ểuhi ện c ường đ ộ, tốốc đ ộ, nh p đ ị ộ c ủa các ho ạt đ ộng tâm lý th ể hi ện sắốc thái, hành vi, c ửch , cách nói nắng cỉ ủa mốỗi cá nhân, Khí châất và tính khí có liên quan gì đêấn nhau hay không?Nêấu có thì khí châất là gì và tính khí là gì? Hãy cùng nhóm Nh ững đ ứa tr ẻ đi tìm câu tr ả ờl i ngaybây gi ờnhé

Tâm trạng chủ yếu của thi nhân là gì, soạn bài câu cá mùa thu của nguyễn khuyến

Trang chủ Nghiên cứu khoa học VĂN HỌC VIỆT NAM Ý thức phản tỉnh - một nét đẹp nhân văn trong thơ thời TrầnÝ thức phản tỉnh - một nét đẹp nhân văn trong thơ thời Trần周四, 2011年 01月 06日 08:38Đoàn Thị Thu VânTrong thơ thời Trần có thể bắt gặp một con người thường xuyên tự phản tỉnh, Phản tỉnh để ý thức được hết những cái đẹp, cái quý, cái cao cả của con người đồng thời cả những giới hạn và bi kịch của đời người

Chuẩn bị tâm lý cho bé đi học mẫu giáo, chuẩn bị tâm lý cho trẻ đi mẫu giáo

Việc thích nghi với trường mẫu giáo không phải trẻ nào cũng có thể làm được, cho dù là những trẻ đã đi mẫu giáo một thời gian dài, Để con đi học mẫu giáo vui vẻ thì điều quan trọng nhất đó chính cho con thời gian chuẩn bị, tạo không khí vui nhộn và đặc biệt không đề cao việc học với con trong giai đoạn này