Tóm Tắt Kiến Thức Trọng Tâm Lý 9 Học Kì I Chi Tiết, Bot Verification

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Tổng hợp những kiến thức nên nắm vững, giúp những em ôn tập hiệu quả, đạt hiệu quả cao trong kì thi HK1 chuẩn bị tới


CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

ĐỊNH LUẬT ÔM – ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

1. Định giải pháp Ôm

- Nội dung: “Cường độ mẫu điện qua dây dẫn phần trăm thuận cùng với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhị đầu dây và tỷ lệ nghịch với điệnt rở của dây”.

Bạn đang xem: Kiến thức trọng tâm lý 9

- Biểu thức: (I = fracUR)

Trong đó:

I: cường độ cái điện (A)

U: hiệu điện cầm cố (V)

R: điện trở (left( Omega ight))

2. Điện trở dây dẫn

Trị số (R = fracUI) không thay đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.

Chú ý:

- Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc thù cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

- Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.

ĐỊNH LUẬT ÔM mang lại ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP

1. Cường độ mẫu điện với hiệu điện thay trong đoạn mạch mắc nối tiếp

- Cường độ mẫu điện có mức giá trị đồng nhất tại rất nhiều điểm.

(I = I_1 = I_2)

- Hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thay giữa nhị đầu từng điện vươn lên là phần.

(U = U_1 + U_2)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

(R_nt = R_1 + R_2)

ĐỊNH LUẬT ÔM cho ĐOẠN MẠCH CÓ CÁC ĐIỆN TRỞ MẮC song SONG

1. Cường độ chiếc điện cùng hiệu điện chũm trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song

- Cường độ chiếc điện trong mạch chính bởi tổng cường độ loại điện trong số mạch rẽ.

(I = I_1 + I_2)

- Hiệu điện núm hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện nạm hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ.

(U = U_1 = U_2)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Nghịch đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song bằng tổng các nghịch đảo điện trở những đoạn mạch rẽ.

(frac1R_t md = frac1R_1 + frac1R_2)

ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN PHỤ THUỘC VÀO CÁC YẾU TỐ CỦA DÂY

- Nội dung: “ Điện trở dây dẫn xác suất thuận cùng với chiều dài của dây, tỉ trọng nghịch với tiết diện của dây và nhờ vào vào vật liệu làm dây dẫn”

- Công thức:

(R = ho fraclS)

Trong đó:

R: năng lượng điện trở dây dẫn (left( Omega ight))

l: chiều dài dây dẫn (m)

( ho ): năng lượng điện trở suất (left( Omega m ight))

BIẾN TRỞ

1. Vươn lên là trở

- trở thành trở là điện trở có thể biến đổi trị số và dùng làm điều chỉnh cường độ mẫu điện trong mạch.

- Được sử dụng để thay đổi cường độ cái điện trong mạch.

- những loại biến trở được thực hiện là: vươn lên là trở bé chạy, phát triển thành trở tay quay, biến đổi trở than.

2. Các kí hiệu của đổi thay trở

 

*

3. Điện trở cần sử dụng trong kĩ thuật

- Điện trở cần sử dụng trong kĩ thuật tất cả trị số siêu lớn.

- Được chế tạo bằng lớp than hoặc lớp kim loại mỏng dính phủ ngoại trừ một lớp phương pháp điện

- tất cả hai biện pháp ghi trị số năng lượng điện trở cần sử dụng trong kỹ năng là:

+ Trị số được ghi trên điện trở

+ Trị số được biểu lộ bằng các vòng màu sơn trên điện trở (4 vòng màu)

CÔNG SUẤT ĐIỆN

1. Hiệu suất điện

- hiệu suất điện trong một quãng mạch bởi tích hiệu điện cầm giữa nhì đầu đoạn mạch cùng với cường độ loại điện qua nó.

- Công thức: (P = UI)

Trong đó:

P: hiệu suất điện (W)

U: hiệu điện núm (V)

I: cường độ mẫu điện (A)

2. Hệ quả

Nếu đoạn mạch cho điện trở R thì công suất điện cũng rất có thể tính bằng công thức:

(P = I^2R) hoặc (P = fracU^2R) hoặc (P = fracAt)

3. Chú ý:

- Số oát ghi trên mỗi mức sử dụng điện cho biết thêm công suất định nút của phép tắc đó, nghĩa là hiệu suất điện lúc nó chuyển động bình thường.

- Số vôn ghi trên mỗi luật pháp điện cho biết hiệu điện cố định nút của cách thức đó, tức là hiệu điện chũm của phương tiện đó lúc nó vận động bình thường.

- trên mỗi vẻ ngoài điện thường sẽ có ghi cực hiếm hiệu điện cầm cố định nút và công suất định mức.

Ví dụ: bên trên một nhẵn đèn bao gồm ghi 220V – 75W nghĩa là: bóng đèn sáng thông thường khi được áp dụng với nguồn điện bao gồm hiệu điện vậy 220V thì năng suất điện qua đèn điện là 75W.

Xem thêm: Hiểu các đặc trưng tâm lý theo lứa tuổi để trở thành cha mẹ trắc ẩn

ĐIỆN NĂNG

1. Điện năng là gì?

Dòng điện tất cả mang năng lượng vì nó hoàn toàn có thể thực hiện nay công, cũng như rất có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Tích điện dòng năng lượng điện được điện thoại tư vấn là năng lượng điện năng.

2. Sự gửi hóa năng lượng điện năng thành các dạng năng lượng khác

Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng tích điện khác như: sức nóng năng, quang năng, cơ năng, hóa năng,…

Ví dụ:

- đèn điện dây tóc: năng lượng điện năng thay đổi thành sức nóng năng với quang năng.

- Quạt điện, trang bị bơm nước: năng lượng điện năng biến hóa thành cơ năng với nhiệt năng.

3. Hiệu suất sử dụng điện

- Tỷ số thân phần năng lượng bổ ích được đưa hóa từ năng lượng điện năng và toàn cục điện năng tiêu hao được call là công suất sử dụng năng lượng điện năng.

- Công thức: (H = fracA_1A.100\% )

A1: năng lượng bổ ích được gửi hóa từ năng lượng điện năng (J)

A: điện năng tiêu hao (J)

H: hiệu suất

Chú ý:

(H = fracA_ciA_tp.100\% = fracP_ciP_tp.100\% = fracQ_ciQ_tp.100\% )

CÔNG DÒNG ĐIỆN (ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ)

1. Công chiếc điện

- Công mẫu điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng gửi hóa thành các dạng năng lượng khác tại phần mạch đó.

- Công thức: (A = P.t = UIt)

Trong đó:

A: công loại điện (J)

P: hiệu suất điện (W)

U: hiệu điện cố gắng (V)

t: thời hạn (s)

2. Đo năng lượng điện năng tiêu thụ

Lượng năng lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho thấy thêm lượng năng lượng điện năng sử dụng là một trong k
Wh. (1k
Wh = 3600000 J).

ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ

1. Nội dung:

“ nhiệt độ lượng lan ra bên trên dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thành phần thuận với điện trở và thời hạn dòng điện chạy qua”.

2. Biểu thức:

(Q = I^2Rt)

Trong đó:

Q: sức nóng lượng lan ra (J)

I: cường độ chiếc điện (A)

R: điện trở (left( Omega ight))

t: thời gian (s)

* Chú ý:

Nếu nhiệt độ lượng Q tính bằng đơn vị calo (cal) thì ta có công thức: (Q = 0,24I^2Rt)

1J = 0,24 cal; 1 cal = 4,18 J

CHƯƠNG 2: ĐIỆN TỪ HỌC

NAM CHÂM VĨNH CỬU

1. Tự tính của phái mạnh châm

Nam châm nào cũng có thể có hai từ cực, lúc đặt tự vị cực luôn luôn chỉ hướng phía bắc gọi là rất Bắc, kí hiệu là N (màu đậm). Còn cực luôn luôn chỉ hướng nam gọi là rất Nam, kí hiệu là S (màu nhạt).

2. Can hệ giữa nhì nam châm

Khi đưa từ cực của hai nam châm hút từ lại gần nhau thì bọn chúng hút nhau nếu những cực khác tên và đẩy nhau nếu các cực thuộc tên.

TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG

1. Lực từ

Dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn thẳng giỏi dây dẫn bao gồm hình dạng bất cứ đều tạo ra tính năng lực (lực từ) lên kim nam châm hút đặt ngay gần nó. Ta nói chiếc điện có tính năng từ.

2. Tự trường

Không gian bao quanh nam châm, bao phủ dòng điện tất cả khả năng chức năng lực tự lên kim nam châm hút đặt vào nó. Ta nói không gian đó có từ trường.

3. Cách nhận ra từ trường

Nơi như thế nào trong không khí có lực từ chức năng lên kim nam châm thì vị trí đó gồm từ trường.

TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Từ phổ

Từ phổ là hình hình ảnh cụ thể về các đường mức độ từ, hoàn toàn có thể thu được từ bỏ phổ bằng phương pháp rắc mạt sắt lên tâm nhựa trong để trong trường đoản cú trường cùng gõ nhẹ.

2. Đường mức độ từ

- Mỗi đường sức từ bao gồm một chiều xác định. Bên phía ngoài nam châm, các đường mức độ từ tất cả chiều đi ra từ cực N, đi vào cực S của phái mạnh châm.

- nơi nào từ ngôi trường càng mạnh dạn thì mặt đường sức tự dày, chỗ nào từ trường càng yếu đuối thì con đường sức từ thưa.

TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

1. Từ phổ. Đường mức độ từ của ống dây bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua

Từ phổ ở phía bên ngoài ống dây bao gồm dòng điện chạy qua và bên ngoài thanh nam châm hút từ là giống nhau - trong tâm ống dây cũng đều có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như tuy nhiên so.ng cùng với nhau.

2. Quy tắc cố gắng tay phải: (Áp dụng search chiều dòng điện, chiều mặt đường sức từ)

Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao để cho bốn ngón tay phía theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay dòng choãi ra chỉ chiều của con đường sức từ trong tâm ống dây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *